Shiva-Yantra-1.png

Amintește-ți de Sine!

Dhumavati Yantra

Dhuma – înseamnă “fum” – iar vati “văduvă”, cea fără contrapante, forma inofensivă a femininului.

În viață datorită atașamentului fată de corp și lucruri ne este frică de moarte, intuiesc că în așa zisa moarte dezgoliți fiind de atașament ne va fi frică de viață pentru a nu ne uita iar adevărata natură.

Privind infinitul
mă pierd în frumusețea ta, moartea și durerea nu au niciun sens și devin nesemnificative.

Văduvia

Dhumavati, vidul primordial este cea mai bătrână dintre Puterile Cosmice. Ca ghid ancestral ghidează celelalte Puteri Cosmice. În calitatea sa primordială, este marea învățătoare ce dă cele mai bune lecții despre naștere și moarte. Ea este cunoașterea ce vine printr-o experiență grea, în care dorințele și fanteziile noastre imature și tinere sunt puse în repaus.

Eternitatea inimii.

Noțiunile Tantrice sunt asemănătoare conceptelor științei moderne referitoare la timp și spațiu, lumină și căldură, gravitație și atracție magnetică și a teoriei undelor sunetului. Marea Putere Cosmică a Vacuității, Dhumavati este Vidul ce există de dinaintea creației, care se va manifesta la dizolvarea sa, Mahapralaya, marea resorbție universală și cea care va exista apoi. Grația sa ne dezvăluie cunoașterea finală a universului, ce se află dincolo de iluzie și ne îndrumă în căutarea adevărurilor interioare ale vieții. Doar ceea ce este etern va continua. Binecuvântate sunt acele puține ființe care au renunțat la îndatoririle lumești pentru a se pregăti pentru unirea cu sursa existenței, a conștiinței și a binecuvântării transcendentale în interiorul spațiului subtil al inimii.

Cunoașterea

Fără să trecem prin sita Marii Puteri Cosmice a Vacuității Dhumavati, rămânem prinși de visele noastre de succes și în frica de a pierde, în special de pierderi ce vin odată cu înaintarea în vârsta și cu boala. Prin harul Marii Puteri Cosmice a Vacuității, Dhumavati putem extrage înțelepciunea rafinată ascunsă în mijlocul celor mai dificile momente ale vieții.

Tapas

Practica cu Marea Putere Cosmică a Vacuității Dhumavati are o caracteristică unică în Tantra, aceea de a atinge starea non duală, care duce la conștientizarea deplină.

Vidul

Marea Putere Cosmică a Vacuității, Dhumavati este Vidul ce a există de dinaintea creației, care se va manifesta la dizolvarea creației -Mahapralaya- și cea care va exista după dizolvare. Grația sa ne dezvăluie cunoașterea finală a universului, ce se află dincolo de iluzie și ne îndrumă în a căuta adevărurile interioare ale vieții.

Detașarea

Dezamăgirea este un profesor ce are multe de spus. Nu mulți dintre noi ar alege să învețe această lecție cu ea, dar mai devreme sau mai târziu, cei mai mulți dintre noi o facem. Oamenii ne dezamăgesc. Șansa se termină. Entuziasmul scade. Forța dă greș. Apoi, Marea Putere Cosmică a Vacuității Dhumavati ne ajută să conștientizăm starea noastră, prin darurile sale interioare ale detașării, goliciunii de orice și a libertății.

Eliberatoarea

Dumnezeu Tatăl, după ce a "înghițit" întregul univers, atunci când toate ființele sunt dizolvate în somn, percepută ca vid, ca formă dizolvată a conștiinței, Marea Putere Cosmică a Vacuității Dhumavati ne apare ca fiind cea mai în vârstă și cea mai glorioasă. În creaturile cufundate în iluzia lumii Dhumavati există sub forma ignoranței, a lipsei de memorie, a iluziei și somnolenței iar printre yoghini devine puterea care distruge toate gândurile, într-adevăr Marea Putere a Vacuității este Samadhi, eliberatoarea conștiinței în sine.

Auto realizarea

Pe calea auto-realizării de Sine, Dhumavati întrupează diferite etape și reprezintă stadiul gol pe care trebuie să îl parcurgem cu toții pe drumul conștientizării superioare. Prin Grația Marii Puteri a Vacuității Dhumavati deschidem ușa spre starea meditației fără gânduri și acest dar aduce o formă de trezire puternică și de durată.

MEDITAȚIA ASUPRA VIDULUI CA REALITATE SUPREMĂ

Sursa primordială și forță atemporală ce nu se implică cu adevărat în procesul timpului.

Iubirea divină nu are limite, este neschimbătoare și nu pune condiții.

Swami Sri Yukteswar Giri

Listen to the quiet.

Rumi

Întrebări fregvente​​

Cele mai dese întrebări.​

Literal, Yantra înseamnă suport sau instrument. O Yantra este în esență o compoziție geometrică, un instrument sacru pentru contemplare, focalizare și meditație. 

Pentru a-i înțelege adevărata natură noțiunile noastre de geometrie trebuie să cedeze în fața celor ale dinamicii pentru ca apoi să putem realiza puterea yantrei ce crește proporțional cu precizia diagramei și puterea de abstractizare.

Acțiunea sa poate fi văzută ca o deschidere fizică, psihologică și spirituală către înțelegerea misterului. Astfel, yantra stimulează omul să exploreze și să-i dezvăluie misterul care este o legătura între el și cosmos.

O Yantra poate fi la fel de monumentală ca un templu hindus sau mică ca un pandantiv. Indiferent de dimensiunea acesteia aceasta marchează diferite etape în pelerinajul spiritual al omului. 
Acțiunea de realizare a acesteia este imperativ necesară să fie îndreptată către Dumnezeu în comuniune cu sfera de forță a Puterii Cosmice.

Experimentele lui Jung au demonstrat că un astfel de simbol nu este “fabricat”, ci descoperit prin surse interioare. Yantra izvorăște dintr-o constrângere umană universală și întruchipează principii etrene ce nu se îndepărtează de viață, fizic și spiritual.

Yantra acționează ca o cheie și deblochează relația cu energiile corespondente în conștiința personală precum și în cea colectivă. Acestea funcționează ca simboluri revelatoare ale adevărurilor cosmice și ca instrucțiune grafică al aspectului spiritual al experienței umane. Toate formele primare ale yantrei sunt simboluri psihologice corespunzătoare stărilor interioare ale conștiinței umane, prin care este posibil controlul și extinderea forțelor psihice.

Elementele comune ale yantrelor sunt: bindu sau punctul central; triunghiul; patratul și cercul.
În yantră, acestea funcționează ca „forme gând”, care sunt astfel construite încât aspirantul să înțeleagă prin ele diferitele tipare particulare de forță sau dinamică. A te identifica în totalitate cu configurația unei yantre înseamnă a „realiza” sau a elibera forțele inerente pe care le denotă fiecare formă.

Yantra Marii Puteri Cosmice a Vidului Beatific, Dhumavati

Meditația cu Marea Putere Cosmică a Vacuității facilitează pătrunderea conștiinței în Akasha, care are culoarea fumului. Marea Putere Cosmică a Vacuității ascunde daruri semnificative și subtile, în special pentru cel ce merge pe calea trezirii și înlătură toată frustrarea și agitația.